Skip to content

biuro: pn – pt: 08:00 – 16:00     produkcja: pn. – pt.: 07:00 – 15:00

PL   EN   DE  

biuro: pn – pt: 08:00 – 16:00     produkcja: pn. – pt.: 07:00 – 15:00

Conmatec Logo nowe 2021

Frezowanie walcowo czołowe

Frezowanie walcowo czołowe jest połączeniem obróbki frezowania walcowego i frezowania czołowego co umożliwia generowanie dwóch płaszczyzn jednocześnie przy zachowaniu kąta 90o pomiędzy tymi płaszczyznami. Frezowanie to może być realizowana głowicami o kącie przystawienia 90o, jak również frezami palcowymi. Frezowanie odsadzeń można wykonywać jedno-przejściowo przy płytkich odsadzeniach 90 stopni. Dla głębokich odsadzeń frezowanie walcowo-czołowe wykonuje się wieloprzejściowo przy głębokości skrawania od 3 mm do 8 mm. Lub stosuje się głowice frezarskie o długiej krawędzi skrawającej.

Frezowanie walcowo czołowe – czym frezujemy?

W naszym zakładzie stosujemy głównie głowice frezarskie walcowo-czołowe produkcji KORLOY z grupy Alpha Mill seria AMS oraz Rich Mill seria RM4. Umożliwiają one skuteczne realizowanie obróbki płaszczyzn z wykonaniem odsadzenia 90o, frezowanie rowków, pochyleń oraz frezowanie helikalne otworów. Dla głowic RM4 (jak również RM3) możliwe jest wykonywanie frezowania walcowo-czołowego dwuetapowo poprzez wstępne wielokrotne wykonanie frezowania wgłębnego na odsadzeniu. W drugim etapie wykonanie frezowania walcowego, wieloprzejściowego “bokiem” głowicy. Duży kąt natarcia płytek skrawających w tych głowicach znacznie obniża opory skrawania. W rezultacie uzyskać można odsadzenie o dużej wysokości na którym prawie niewidoczne są ślady przejść.
Przy frezowaniu odsadzeń metodą wgłębną istotne jest odpowiednie zachowanie proporcji pomiędzy wielkością głębokości skrawania. Wielkość wióra przy obróbce wgłębnej a samą głębokością odsadzenia. Prędkość skrawania dla tej operacji powinna być mniejsza jednakże można zastosować większy posuw na ostrze.

Frezowanie walcowo czołowe

W przypadku frezowania płytkich odsadzeń możliwe jest wykonanie dwóch powierzchni na gotowo. Pierwszą, gdy głębokość odsadzenia ma wartość w zakresie od 0,5 do 0,75 maksymalnej głębokości skrawania dla danej płytki. Drugą dla płytek typu XNKT 080508 stosowanych do głowic KORLOY RM3 wysokość odsadzenia wynosić będzie odpowiednio od 4 mm do 6 mm. Przy frezowaniu walcowo-czołowym głębokich odsadzeń istotnym elementem wpływającym na rezultaty obróbki jest sztywność zamocowania głowicy ze względu na powstawanie znacznych sił promieniowych. Frezowanie wieloprzejściowe wymaga zawsze zmniejszenia prędkości skrawania. Istotne jest aby zapewnić na tyle dużą stabilność obróbki, aby kolejne przejścia nie pozostawiały widocznego śladu pomiędzy nimi. Sztywność narzędzia i stabilność chwytu ma również zasadnicze znaczenie przy wykonywaniu odsadzeń głęboko umiejscowionych w obrabianym detalu.

Frezowanie walcowo czołowe