Skip to content

biuro: pn – pt: 08:00 – 16:00     produkcja: pn. – pt.: 07:00 – 15:00

PL   EN   DE  

biuro: pn – pt: 08:00 – 16:00     produkcja: pn. – pt.: 07:00 – 15:00

Conmatec Logo nowe 2021

Obróbka elementów wielkogabarytowych

Obróbka elementów wielkogabarytowych jest zagadnieniem niezwykle złożonym, na który ma wpływ wiele elementów nie tylko z zakresu technologicznego, czy narzędziowego. Niemniej w przypadku obróbki skrawaniem dużych elementów to zagadnienia narzędziowe pełnią wiodąca rolę. Całościowe spojrzenie na procesy produkcyjne elementów wielkogabarytowych różnego typu, np: wał, korpus, pokrywa, czy tuleja, pozwala zidentyfikować w nich najczęściej występujące operacje technologiczne wykonywane obróbką skrawaniem. Są to:

  • frezowanie, czyli obróbka płaszczyzn o tworzących prostoliniowych i krzywoliniowych;
  • wytaczanie, czyli obróbka powierzchni wewnętrznych, w szczególności obrotowych;
  • wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, ogólnie nazywanych obróbką otworów.

Specyfiką obróbki elementów wielkogabarytowych jest przede wszystkim ich wymiar. To pociąga za sobą trudności związane z doborem narzędzi skrawających, jak i odpowiednim doborem parametrów obróbki. To właśnie wypadkowa tych dwóch czynników ma decydujący wpływ na dokładność obróbki.

Obróbka elementów wielkogabarytowych

Obróbka elementów wielkogabarytowych i narzędzia skrawające.

Odpowiedni dobór narzędzi skrawających biorących udział w procesach obróbki skrawaniem powinien odbywać się w oparciu o kryteria technologiczne, kryteria techniczne oraz o kryteria ekonomiczne, do których zaliczyć możemy:

  • Kryteria technologiczne, to między innymi: możliwość kształtowania określonych powierzchni, właściwe skojarzenie materiałów obrabianych względem narzędzia, odpowiednia odporność narzędzia na zużywanie (trwałość), właściwe skojarzenie geometrii ostrza z warunkami skrawania, możliwość uzyskania odpowiedniej warstwy wierzchniej, możliwość stosowania cieczy chłodzącej.
  • Techniczne, to między innymi sposób mocowania i rodzaj gniazda narzędziowego obrabiarki, możliwość kontroli stanu narzędzia w obrabiarce, możliwość pomiaru i ustawienie narzędzi poza obrabiarką, możliwość doprowadzenia cieczy chłodzącej przez narzędzie.
  • Kryteria ekonomiczne stanowi przede wszystkim trwałość narzędzia, ale ważne są cena narzędzie i jego koszta eksploatacyjne, czas potrzebny na wymianę narzędzia lub jego płytki, dostępność narzędzia na rynku, możliwość stosowania wytężonych parametrów skrawania.

Pomimo wielu wymienionych wyżej kryteriów obowiązujących przy obróbce elementów wielkogabarytowych jako najważniejszy uważa się odpowiedni dobór narzędzia skrawającego ze względu na jego trwałość. Obróbka elementów wielkogabarytowych wymusza precyzyjny ich dobór. Błędnie dobrane narzędzie może doprowadzić do sytuacji, w której zostanie zużyte podczas obróbki dużej powierzchni. Jego wymiana lub ostrzenie w trakcie trwania procesu może skutkować powstaniem niedokładności obróbki. Niedokładna obróbka powierzchni elementu może stworzyć duże problemy podczas montażu.

Obróbka elementów wielkogabarytowych

Obecnie w technologii obróbki skrawaniem elementów dużych stosuje się narzędzia, których ostrza wykonane są z materiałów supertwardych. Są to nowoczesne narzędzia wykonane wykonane z cermetalu lub węglików spiekanych. Nowoczesne cermetale posiadają strukturę utworzoną z rdzenia zawierającego węglik tytanu oraz drugiej twardej fazy, połączonych bogatym w wolfram spoiwem kobaltowym. Taki zestaw nowoczesnych materiałów narzędziowych gwarantuje nie tylko jego odporność na zużycie, ale również na odkształcenia plastyczne. Zawarty w spoiwie kobalt nadaje natomiast narzędziu dużą udarność.

Mając na uwadze wymagania naszych Klientów, gwarantujemy najwyższą jakość wykonania detali wielkogabarytowych. Nie tylko wiedza i park maszynowy pozwalają tę jakość otrzymać i utrzymać, ale również świadomość doboru odpowiednich narzędzi skrawających. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących wykonania usług obróbki skrawaniem prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza umieszczonego obok. Zapraszamy do współpracy.