Profesjonalna obróbka metali CNC i konwencjonalnie

Szlifowanie wałków

Szlifowanie wałków odbywa się na szlifierkach kołowych. Zasada działania szlifierki kołowej jest nieco inna niż szlifierek przeznaczonych do szlifowania płaszczyzn. W tym przypadku szlifowany detal jest przymocowany w kłach na stole szlifierki. Ruch obrotowy wrzeciona przenosi się na przedmiot za pośrednictwem zabieraka. Prędkość tego ruchu jest stosunkowo niewielka i wynosi od 10 do 40 m/min. Dodatkowo obrabiany detal przesuwa się wraz ze stołem ruchem wzdłużnym z określoną, stała prędkością. Po dosunięciu obracającej się ściernicy do obrabianej powierzchni i zagłębieniu jej na głębokość skrawania uruchomienie posuwu umożliwia wykonanie szlifowania osadzonego wałka.

Szlifowanie wałków

 

Szlifowanie wałków – etapy.

Szlifowanie wałków można podzielić na trzy etapy:

  • szlifowanie zgrubne – w którym uzyskujemy chropowatość powierzchni w zakresie od 1,25 do 2,5 w klasie dokładności od 8 do 10;
  • szlifowanie kształtujące – w którym uzyskujemy chropowatość powierzchni w zakresie od 0,32 do 0,63 w klasie dokładności od 7 do 9;
  • szlifowanie wykańczające – w którym uzyskujemy chropowatość powierzchni w zakresie od 0,16 do o,32 w klasie dokładności od 5 do 7.

 

Szlifowanie wałków

Zakres możliwości szlifowania wałków.

W szlifowaniu osiowym ruch główny wykonuje ściernica, natomiast ruch posuwowy złożony jest z posuwu obwodowego i posuwu osiowego. Natomiast gdy ściernica znajduje się poza obrabianym przedmiotem realizowany jest ruch zwany dosuwem. Jest on zazwyczaj równy założonej głębokości szlifowania. Zazwyczaj do zdjęcia naddatku w szlifowaniu wałków niezbędne jest wykonanie kilku, a nawet kilkunastu przejść. Istotne jest, że kolejne przejścia wykończeniowe wykonywane są dla bardzo małych wartości posuwu. Przyjmuje się, że posuw osiowy jako posuw wzdłuż osi ściernicy na jeden obrót przedmiotu nie może być większy od szerokości zastosowanej ściernicy. Odpowiednie ustawienie tego posuwu ma wpływ na wykonanie odpowiedniej gładkości powierzchni przedmiotu obrabianego. Posiadane w naszym zakładzie szlifierki kłowe umożliwiają obróbkę wałków o średnicy maksymalnej do 280 mm, przy maksymalnej długości przedmiotu do 1000 mm.

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących zagadnień związaniem z usługą szlifowania wałków lub walów, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem lub o wypełnienie formularza umieszczonego z prawej strony. Obsługujemy Partnerów z całego kraju. Jesteśmy przekonani, że nasze możliwości techniczne spełnią Państwa oczekiwania.