Skip to content

biuro: pn – pt: 08:00 – 16:00     produkcja: pn. – pt.: 07:00 – 15:00

PL   EN   DE  

biuro: pn – pt: 08:00 – 16:00     produkcja: pn. – pt.: 07:00 – 15:00

Conmatec Logo nowe 2021

Obróbka tarnamidu PA6

Obróbka tarnamidu jest de facto bliźniaczo podobna do obróbki materiałów wykonanych ze stopów metali. Pomimo powszechnie panującej opinii materiał ten, poprzez obróbkę skrawaniem jaką jest zasadniczo toczenie, frezowanie, czy wiercenie można kształtować do wymiarów o dużej dokładności.  Wynika to z faktu, że w czasie trwania tych procesów, na skutek właściwości struktury materiałowej, zostaje zachowana stabilność kształtu oraz struktury. Elementy wykonywane z tarnamidu (PA6) dzięki swoim właściwościom należą do produktów o szerokim zastosowaniu w elektrotechnice. Dzieje się to za sprawą własności elektroizolacyjnych oraz jego dość wysokiej odporności cieplnej.

Właściwości tarnamidu.

Tarnamid jest na tyle stabilny wymiarowo, iż umożliwia wykonywanie w nim gwintów oraz rowków smarujących. Przez to poszerza się jego zakres wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu. Ponadto niski współczynnik tarcia oraz wysoka wytrzymałość mechaniczna kwalifikuje materiał do obróbki w celu uzyskania takich elementów jak:

  • podkładki,
  • pierścienie,
  • rolki,
  • koła zębate,
  • elementy ślizgowe.
Obróbka tarnamidu

W procesach produkcji tarnamidu używamy zazwyczaj do wykonywania tulei bądź rolek ślizgowych o małych przekrojach w strefach styku ze współpracującym elementem. Jest to spowodowane relacją powierzchni na którą działają obciążenia do efektywnej prędkości poślizgu. Co za tym idzie, materiał ten powinien wykazywać jak największą wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Przy możliwie jak najniższym stopniu zużycia w czasie eksploatacji układu. Tarcie ślizgowe zapewniane przez tego rodzaju materiał jest również zależne od innych czynników. Najważniejszymi z nich są chropowatość powierzchni współoddziałujących na siebie, jak również wykorzystywana metoda smarowania. Na przykład w przypadku tulei z kanałem (rowkiem) smarującym będzie inny, a bez tego kanału – inny. Ważnym czynnikiem wpływającym na tarcie ślizgowe elementu jest rodzaj materiału łożyskowanego. Dodatkową równie ważną zaletą materiału jest jego szeroki zakres pracy w temperaturach z przedziału od -60oC do 130oC. Nie bez znaczenia jest także odporność na substancje ropopochodne (smary i inne) oraz na środki chemiczne używane w procesach konserwacji.

Obróbka tarnamidu PA6.

Produkcja takich elementów jak tuleje ślizgowe zaczyna się od przygotowania półfabrykatu poprzez cięcie materiału na odpowiednie odcinki przy zadanych średnicach. Następnie jego obróbki skrawaniem do średnicy zewnętrznej. Kolejnym etapem jest wykonanie wierceń otworów. Ostatecznie wykonuje się wykończenie geometrii z wykonaniem wszelkich szczegółów, zgodnie z dokumentacją techniczną.

Obróbka tarnamidu

W celu otrzymania większej ilości informacji oraz pełną ofertę na wykonanie elementów z tatnamidu prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego obok, lub o kontakt telefoniczny z naszym biurem handlowym: ☎  +48 58 320 13 05.