Dłutowanie

Dłutowanie jest rodzajem obróbki mechanicznej, w którym element obrabiany znajduje się w uchwycie na stole dłutownicy, zaś narzędzie wykonuje ruch posuwisto – zwrotny. Ruch roboczy w zależności od budowy dłutownicy może odbywać się w pionie lub poziomie. Stół dłutownicy może wykonywać ruch posuwowy w osiach X – Y wyposażony jest również w podzielnicę do wykonywania podziałów – jak dla wielowypustów wewnętrznych, kół zębatych o zazębieniu wewnętrznym.

W technologii dłutowania możemy w detalu wykonać:

  • wielowypusty wewnętrzne,
  • uzębienie wewnętrzne,
  • rowki pod wpusty,
  • rowki pod kliny,
  • kanały wzdłużne i inne.

Dłutowanie

Zakres obrabianych detali na naszych dłutownicach:

  • ø max =  350 mm;
  • H max =  450 mm.

Dłutowanie może być częścią innych prac związanych z obróbka mechaniczną detali takich jak toczenie, frezowanie czy szlifowanie. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza zamieszczonego obok.