Szlifowanie

3 postów

Szlifowanie jest rodzajem obróbki mechanicznej wykańczającej detal, w której obróbka realizowana jest przy pomocy tarcz ściernych zwanych ściernicami. Proces ten ma na celu nadanie obrabianej powierzchni odpowiedniej gładkości. Skrawanie następuje wskutek tego, że wystające ostre krawędzie ziaren ściernych wirującej ściernicy zaczepiają o obrabianą powierzchnię i skrawają z niej cienką warstwę materiału. Zazwyczaj grubość ścieranej warstwy wynosi od 0,005 – 0,001 mm. Podczas procesu szlifowania wydziela się duża ilość ciepła. To natomiast ma wpływ na właściwości fizyczne materiału szlifowanego. Dlatego niezmiernie istotne staje się prawidłowe i skuteczne odprowadzanie ciepła. Szlifowanie pomaga uzyskać bardzo dużą dokładność wymiarową elementu i stabilność odchyłek wymiarowych, a także niską chropowatość powierzchni obrabianego detalu bez względu na materiał, z którego jest wykonany.

W naszym centrum obróbki skrawaniem dysponujemy szlifierkami do płaszczyzn z możliwością szlifowania detali przy maksymalnych wymiarach w osiach:
  • w osi wzdłużnej X do długości 1300 mm;
  • w osi poprzecznej Y do szerokości 500 mm;
  • wielkość stołów w szlifierkach wynosi odpowiednio: od 600 mm x 200 mm do 1300 mm x 400 mm;
  • szlifowanie płaszczyzn – dokładne informacje.
W naszym parku maszynowym znajdują się również szlifierkami do wałków z możliwością szlifowania detali:
  • średnica maksymalna D = 280 mm;
  • długość maksymalna L = 1000 mm;
Oraz szlifierkami do otworów z możliwością szlifowania detali:
  • średnica maksymalna otworu D = 150 mm;
  • długość maksymalna L = 200 mm.

Szlifowanie 00

Aby uzyskać wycenę wykonania detalu w procesie szlifowania lub w procesach toczenia cnc czy frezowania cnc należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z naszym biurem, lub wypełnić formularz obok. Istnieje również możliwość wykonania zlecenia na podstawie dostarczonego do naszego biura rysunku technicznego.