Produkcja

17 postów

Produkcja części maszyn w naszym Przedsiębiorstwie obok ciągłej produkcji części do pomp do betonu stanowi istotny filar działalności. Produkowane przez nas elementy mechaniczne mają zastosowanie w maszynach budowlanych, rolniczych bądź też w innych urządzeniach technologicznych. Zakres możliwości produkcyjnych naszego parku maszynowego jest bardzo szeroki. To w pełni odzwierciedla się w produkowanych przez nas typoszeregach elementów do układów łożyskowych, czy też komponentów do siłowników.

Produkcja części maszyn

Produkcja części maszyn – możliwości:

W zakresie zespołów łożyskowania napędów jesteśmy w stanie produkować i dostarczać obudowy łożyskowe czy też oprawy uszczelnień w zakresie średnic wałków od d=15mm do wałów d=350 mm. Przy zewnętrznych gabarytach obudowy aż do D=600 mm. Tuleje łożyskowe mogą być produkowane w maksymalnych gabarytach do D=600 mm. Do zespołów łożyskowych konstruowanych z zastosowaniem tulei łożyskowych chromowanych produkujemy tego typu elementy dla średnic do d=300 mm.

Produkcja siłowników.

Typoszereg siłowników, które produkujemy w naszej firmie mieści się w zakresie: od najmniejszych z tłoczyskiem d=12 mm / cylindrem D=25 mm, aż po siłowniki z tłoczyskami d=200 / cylindrami D=400, przy skoku s=2500 mm. Ponadto technologicznie jesteśmy w pełni przygotowani pod krótkoseryjną produkcję korpusów i obudów łożyskowych. Włączając w zakres obróbki mechanicznej operacje frezarskie i wytaczarskie w gabarytach do X=1000 / Y=1000 / Z=1000.

Wśród typoszeregu części specjalnych produkujemy w różnych technologiach całą gamę elementów trudnościeralnych. Między innymi pierścienie i elementy cierne ze stali wysokochromowych, płyty cierne wykonywane w technologii napawania utwardzającego, łopaty mieszalników ze stali trudnościeralnych.

Pierścienie dystansowe

Pierścienie dystansowe

Pierścienie dystansowe mają zastosowanie w budowie maszyn. Spotkamy je wszędzie tam, gdzie w konstrukcji zespołów łożyskowych, zespołów uszczelnień wymagane jest odseparowanie pozycji elementów względem siebie. Przypadki takie to między innymi: konieczność odsunięcia uszczelnień od łożyska; sytuacje, w których istnieje potrzeba […]

Płyty trudnościeralne

Płyty trudnościeralne mają zastosowanie w wielu branżach przemysłu maszynowego. Najczęściej stosuje się je dla maszyn w sektorach górnictwa węglowego. Występują też w przemyśle pozyskiwania i przerobu kruszyw oraz w sektorze produkcji, transportu i pompowania betonu. Elementy trudnościeralne wymagają odpowiednich rozwiązań […]

Pierścienie trudnościeralne

Pierścienie trudnościeralne mają zastosowanie w maszynach technologicznych, maszynach roboczych ciężkich wszędzie tam gdzie następuje silne zużycie na skutek tarcia suchego lub mieszanego na styku metal – metal, metal – cząstki ścierne. W przypadku tarcia metal-metal mamy do czynienia z mikroskrawaniem […]

Tuleje trudnościeralne

Tuleje trudnościeralne

Tuleje trudnościeralne mają zastosowanie w maszynach wszędzie tam, gdzie występuje zużycie elementów maszyn poprzez wpływ tarcia mineralnego wynikającego z przepływu lub transportu medium o własnościach ciernych. Maszynami i zespołami takimi są: kruszarki; młyny węglowe; wytwórnie betonu; pompy do betonu; przesypownie; […]

Obudowa łożyska 00

Obudowa łożyska

Obudowa łożyska w budowie maszyn pełni istotną funkcję w zespołach napędowych wszelkiego rodzaju napędów. Zgodnie z pierwotną funkcją i przeznaczeniem stanowi ona korpus montażowy dla łożysk. Sam zespół łożyskowania w obudowie może mieć charakter łożyska poprzecznego, łożyska wzdłużnego lub mieć […]

Sworzeń wysięgnika 00

Sworzeń wysięgnika

Sworzeń wysięgnika jest elementem konstrukcyjnym mechanizmu roboczego maszyny. Najczęściej znajdują zastosowanie w koparkach, ładowarkach, żurawiach, pompach do betonu, podnośnikach koszowych, itp. Z reguły sworznie są osadzane w sposób stały i unieruchomione w jednej części mechanizmu, w drugiej zaś łożyskowane w […]

Szpilki gwintowane 01

Szpilki gwintowane

Szpilki gwintowane (specjalne) mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest montaż zespołów lub elementów konstrukcji za pomocą szpilek (ściągaczy) gwintowanych o wykonaniu specjalnym. Konstrukcyjnie szpilki specjalne mogą być wykonane w dowolnym typoszeregu gwintów prawych oraz lewych. Mogą zawierać w ramach […]

Tuleje łożyskowe Produkcja 04

Tuleje łożyskowe

Tuleje łożyskowe mają szerokie zastosowanie w budowie maszyn jako łożyska ślizgowe. Służą do mocowania łożysk na wałach maszyn. Ich zastosowanie upraszcza całą konstrukcję łożyskowania maszyny. Tuleje takie najczęściej spotykane są w: maszynach przemysłu lekkiego – maszyny spożywcze, włókiennicze, itp.; maszynach […]

Elementy kinematyczne ramion wysięgnika

Elementy kinematyczne ramion wysięgnika

Elementy kinematyczne ramion wysięgnika są związane z pracą układu napędu ramion wysięgników. Ramiona wielu maszyn budowlanych oraz maszyn roboczych, takich jak wysięgniki w pompach do betonu, ramiona koparek, ramiona ładowarek, wysięgniki podnośników koszowych, niektóre konstrukcje ramion żurawi samochodowych i inne […]

Głowica świdrów CFA

Głowice świdrów CFA

Głowice świdrów CFA są kolejną propozycją produkcyjną jaką nasza firma uruchomiła dla branży wiertniczej i geotechnicznej. Głowice (łączniki) służą do napędu świdrów CFA i z powodzeniem zastępują produkty importowane z Europy Zachodniej. Łączniki przeniesienia napędu stosowane w świdrach używanych w […]

Uchwyty prowadnic Zajawka

Uchwyty prowadnic

Produkcja elementów maszyn takich jak uchwyty prowadnic jest szeroką dziedziną w budowie układów mechatronicznych. Prowadnice i szyny prowadzące w układach maszyn montażowych, maszyn pakujących itp. wymagają precyzyjnego i trwałego ustawienia względem korpusu głównego. Uchwyty prowadnic, listwy pozycjonujące, dociski szyn prowadzących […]

Tuleje dystansowe 01

Tuleje dystansowe

Tuleje dystansowe mają budowę walcową lub kołnierzową. Najczęściej stosowane są w zespołach łożyskowych jako element którego zadaniem jest konstrukcyjne odseparowanie elementów węzła łożyskowego. Tuleja dystansowa może ustalać pozycję uszczelnień lub pozycję łożysk. Niemniej tulejki dystansowe mają zastosowanie w wielu gałęziach […]

Sworznie Featured

Sworznie

Sworznie są elementami powszechnie stosowanymi w budowie maszyn. Są łącznikami w konstrukcjach o budowie przegubów. Łączą elementy poruszające się względem siebie w układach mechaniki maszyn. Regułą w układach maszynowych jest spełnienie warunków zabezpieczenia sworznia przeciwko ruchowi poosiowemu. Uniemożliwienie wysunięcia się sworznia […]

Kołnierze rurociągów 03

Kołnierze rurociągów

Kołnierze rurociągów są elementami złącznymi w instalacji rurociągowej. Kołnierze mają pierścieniową budowę i zależnie od budowy systemu połączenia elementów rurociągu są spawane do rury, bądź też nakręcane lub zaciskane na rurę tłoczną w instalacji. Konstrukcja samego kołnierza jest również w pełni […]

Wałki napędowe 11

Wałki napędowe

Wałki napędowe są obrotowym, stopniowanym elementem maszyn, obracającym się wokół własnej osi (posiada jedna oś obrotu). Wałki napędowe konstrukcyjnie składają się z cylindrycznych, najczęściej współosiowo obrabianych powierzchni (tzw. czopów). Na powierzchniach tych osadzone są obracające się elementy, takie jak: koła zębate, piasty, czy […]

Łożyska ślizgowe Zajawka

Łożyska ślizgowe

Łożyska ślizgowe to elementy wykonane z materiału łożyskowego o kształcie tulei lub tulei z kołnierzem. Materiałem łożyskowym może być stop brązu, żeliwo, teflon, tarnamid itp. Głównym zadaniem łożysk ślizgowych (lub potocznie zwanych tulejami łożyskowymi) jest przenoszenie ruchu obrotowego lub ruchu posuwistego na […]

Obudowy łożyskowe

Obudowy łożyskowe

Obudowy łożyskowe to części maszyn o kształcie tulei, w których umieszcza się łożyskowanie oraz uszczelnienia zespołu łożyskowego. W naszym centrum produkcyjnym jesteśmy w stanie wytwarzać obudowy łożyskowe: jednorodne – wykonane w całości ze stali. Przykładowo w gatunkach: 42CrMo4, 34CrNiMo6, C45, […]