Szlifowanie otworów

Szlifowanie otworów jest jednym z podstawowych sposobów wykańczającej obróbki skrawaniem, umożliwiającym uzyskanie wymiaru średnicy z dokładnością 1-2m i chropowatością powierzchni obrabianej w klasie 8 – 10. Ale oprócz podstawowego zadania jakim jest obróbka powierzchni walcowych wewnętrznych, nasz posiadanych szlifierkach do otworów możliwe jest również wykonanie szlifowania powierzchni stożkowych, oraz czoła i powierzchnie przy jednym zamocowaniu przedmiotu obrabianego. Proces szlifowania otworów wykonuje ściernica zamontowana na końcu przedłużki osadzonej na wrzecionie. Zazwyczaj posuw obrotowy wykonuje obrabiany detal. W sporadycznych przypadkach wrzeciono z zamontowana ściernicą.

Szlifowanie otworów

Szlifowanie otworów – rodzaje.

Możemy rozróżnić dwie podstawowe metody szlifowania otworów::

  • szlifowanie wzdłużne z dosuwem stopniowym w końcu skoku ściernicy, lub z dosuwem ciągłym;
  • szlifowanie poprzeczne lub inaczej wciągające, w którym występuje dosuw wgłębny ciągły ściernicy względem obrabianego detalu.

Szlifierki do otworów – podstawowe zespoły robocze.

Podstawowe zespoły robocze szlifierek do szlifowania otworów umożliwiają wykonanie wielu wariantów szlifowania detalu. Jednym z nich jest wrzeciennik ściernicy napędzany szybkobieżnym silnikiem elektrycznym lub turbina pneumatyczną. Kolejnym jest wrzeciennik przedmiotu obrabianego z niezależnym napędem (stopniowym lub bezstopniowym). Oprócz tego ważnymi elementami szlifierki do otworów są mechanizmy ruchów dosuwowych. Powinny one umożliwiać dosuw ręczny i stopniowy, dosuw automatyczny ciągły lub stopniowy uzyskiwany za pośrednictwem mechanizmu zapadkowego z napędem elektrycznym lub hydraulicznym i przekładni śrubowej tocznej. Nie mniej istotne dla całego procesu szlifowania otworów są mechanizmy ręcznego posuwu samego stołu, skrętu wrzeciennika detalu oraz możliwości ustawienia i wprowadzenia do pracy urządzenia do obciągania ściernicy.

Szlifowanie otworów

Wielkość szlifierek posiadanych w naszej firmie nasuwają ograniczenia dotyczące rozmiarów obrabianego przedmiotu. i tak:

  • średnica szlifowania – oznacza maksymalną średnice otworu jaki jesteśmy w stanie szlifować. W naszym przypadku wynosi 150 mm;
  • długość szlifowania – oznacza największą możliwą długość (głębokość) otworu jaki jesteśmy w stanie szlifować przy jednym nieprzerwanym przesuwie wzdłużnym ściernicy. W naszym przypadku długość ta wynosi 200 mm.

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących zagadnień związaniem z usługą szlifowania otworów lub stożków, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem lub o wypełnienie formularza umieszczonego z prawej strony. Obsługujemy Partnerów z całego kraju. Jesteśmy przekonani, że nasze możliwości techniczne spełnią Państwa oczekiwania.